କବିତା – କେତେ କମ

LITERATURE WING

କବିତା – ଶ୍ରୀ ସୌରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି 

ଶବ୍ଦ ସିନା ଦେଲ ପ୍ରଭୁ

ଦେଲ ନାହିଁ ମୋ ମୁହଁରେ ଭାଷା

ମୋତେ ସିନା ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଜାଣିଛି

ହେଲେ ପଡିଗଲା ଊଣା

ଯେବେ ଗଲି ବର୍ଣିବି ତୁମକୁ ।

ଦେଲ ସିନା ଭାବ

କେତେବେଳେ ଛଳ ଛଳ ଆହ୍ଲାଦିତ

କେତେବେଳେ ବିସ୍ଫାରିତ

ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣେ ହେବି ଏତେ ଅକାମ

ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ !

ଦେଲ ସିନା ମନ

ଏତେ ଅସ୍ଥିର ଏତେ ଉତଶୃଙ୍ଖଳ

ବିଷୟା ବିଷରେ ଜର୍ଜରିତ

ଧାବମାନ ହେଲା ନାହିଁ ନଦୀରୁ ସମୁଦ୍ର

ହାୟ ! ଏ କି ବିଡମ୍ବନା !

ଦେଲ ସିନା ଦେହ

ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୁତ ଶକ୍ତି

ତଥାପି ଅକ୍ଷମ

କାହିଁ ବା ସୁଯୋଗ

କାହିଁ ବା ସଂସ୍କାର

ତୁମ ପାଶେ ଯାଇ

ତୁମ ପାଶେ ରହି

କରୁଥିବି ତୁମ ସେବା ଥିବା ଯାଏଁ ପ୍ରାଣ ।
@OdishaInfocus News Desk

Please follow and like us: